Integritet

Sekretesspolicy

Webbplatsen www.algarvepromotion.pt är ett PR icke-vinstdrivande verktyg avsett att användas av resebranschproffs. Dess främsta syfte är att främja Algarve som turistmål. Urvalet av innehåll som presenteras på webbplatsen har inte påverkats på något sätt av kommersiella eller andra intressen.

Enligt villkoren i artikel 35 i Portugals konstitution och lag nr 67/98 av den 26 oktober är uppgifterna som samlats in om besökare på webbplatsen inte av en personlig karaktär och  användares identitet behandlas konfidentiellt. De enda uppgifter som samlas in om användarna skall vara profiler, intressen och ursprungsländer som sedan skall användas för att utarbeta statistik över besök på webbplatsen.

E-postadressen tillhandahålls av webbplatsens användare för att ta emot kampanjinformation om regionen och nyhetsbrev som innehåller information om verksamheten i Algarve Tourism Bureau och dess medlemmar.

Användarens individuella uppgifter, även om anonyma, skall endast delas med tredje part som agerar i dess namn och på uppdrag av Algarve Tourism Bureau och Algarve Tourism Board enligt sekretessavtalen.