Upphovsrätt

Webbplatsens friskrivning

Den information som finns på denna webbplats är endast för allmän information. Informationen tillhandahålls av Algarve Promotion Bureau och medan vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, gör vi inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, om fullständigheten, riktigheten, tillförlitligheten, lämpligheten eller tillgängligheten gällande webbplatsen eller informationen, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.

Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för någon förlust eller skada inklusive men inte begränsat till indirekta eller följdskador eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller vinst som härrör från eller i samband med användningen av denna webbplats.

Genom denna webbplats kan du länka till andra webbplatser som inte är under Algarve Promotion Bureaus kontroll. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa platser. Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöd för de åsikter som uttrycks i dem.

Alla ansträngningar görs för att smidigt hålla igång webbplatsen. Men Algarve Promotion Bureau tar inget ansvar för, och kommer inte att vara ansvarig för att webbplatsen tillfälligt inte är tillgänglig på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.